STARTBONUS
Inhoud


De startbonus is een premie voor jongeren die
 • als ze de premie aanvragen, nog leerplichtig zijn
 • in het kader van een alternerende opleiding de praktijk aanleren of werkervaring opdoen bij een werkgever.
Het spiegelbeeld van de startbonus is de stagebonus. Dat is een financiële aanmoediging voor bedrijven die jongeren de kans geven een praktijkopleiding van ten minste vier maanden te volgen op de werkvloer.

Voorwaarden


Om in aanmerking te komen voor de startbonus, moet u tegelijkertijd voldoen aan deze voorwaarden:
 • voor de initiële aanvraag:
  • u bent nog onderworpen aan de deeltijdse leerplicht
  • tijdens de periode van deeltijdse leerplicht hebt u een alternerende opleiding aangevat. Die bestaat uit een theoretische (en eventueel een algemeen vormende) opleiding en een praktijkopleiding bij een werkgever.
  • In het kader van een alternerende opleiding hebt u een praktijkopleiding aangevat bij een werkgever. De voorziene duur van de arbeids- of de opleidingsovereenkomst is minimaal vier maanden.
 • voor de aanvraag tot betaling
  • u hebt een goedgekeurde initiële aanvraag voor de praktijkopleiding
  • de cyclus van uw alternerende opleiding is begonnen vóór het einde van de deeltijdse leerplicht
  • u bent met een praktijkopleiding begonnen in de loop van dit opleidingsjaar
  • u bent geslaagd voor het opleidingsjaar;
  • u dient een aanvraag tot betaling in bij de RVA (vanaf januari 2016 bij het departement Werk en Sociale Economie) binnen vier maanden na het einde van het opleidingsjaar.
U mag in totaal drie keer aanspraak maken op de startbonus, namelijk elke keer na een schooljaar van eenzelfde studiecyclus. Op voorwaarde dat u vier maanden lang een praktijkopleiding hebt gevolgd en dat u geslaagd bent in uw leerjaar.

Procedure


Om een startbonus te krijgen, moet u twee aanvragen indienen:
 • een initiële aanvraag voor de startbonus en de stagebonus samen: die aanvraag moet gebeuren binnen drie maanden na de startdatum van de arbeids- of opleidingsovereenkomst.
 • een aanvraag tot betaling: binnen vier maanden na het einde van het opleidingsjaar.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De startbonus bedraagt 500 euro op het einde van een eerste of een tweede opleidingsjaar en 750 euro op het einde van een derde opleidingsjaar. Telkens als u slaagt in een opleidingsjaar, hebt u recht op de bonus.

Links


Start- en stagebonus

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Stagebonus