STEUN VOOR EEN PORTFOLIO VAN HAALBAARHEIDSSTUDIES VOOR BEDRIJVEN
Inhoud


Een portfolio van haalbaarheidsstudies is bedoeld om de haalbaarheid en de relevantie van verdere investeringen in onderzoek en ontwikkeling in te schatten. De relevantie van zo'n studie is hoog als het om een sterk vernieuwend idee gaat waaraan grote onzekerheden en risico's zijn verbonden. Als een bedrijf een coherent en gedocumenteerd intern proces wil opzetten om zulke studies aan te sturen, uit te voeren en op te volgen, dan kan het daarvoor steun krijgen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Voor meer informatie over aanvragen kunt u terecht bij een van de vijf provinciale innovatiecentra.

Voorwaarden


Elke onderneming (incl. vzw’s), van kmo tot multinational, met (toekomstige) activiteiten in het Vlaams Gewest, kan steun krijgen voor een portfolio van haalbaarheidsstudies. Voorwaarde is dat de bedrijven op termijn de resultaten van de projecten kunnen toepassen (valoriseren) in Vlaanderen. Voor kmo's bestaat er ook de kmo-haalbaarheidsstudie.

Procedure


U stelt uw aanvraag op met de handleiding die u vindt op de website of bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Deze handleiding wordt gepubliceerd bij het openen van de oproep.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De studies kunnen een steunpercentage krijgen van 50% van de aanvaardbare kosten. Een bedrijf kan binnen deze regeling geen individuele studies toegekend krijgen, maar wel een portfolio van haalbaarheidsstudies voor de duur van maximaal 24 maanden, met een maximum van 300.000 euro steun voor 2 jaar. Per individuele studie binnen de portfolio bedraagt de maximale steun 50.000 euro met een maximale duur van 1 jaar. Een bedrijf kan maximaal één keer per jaar een aanvraag indienen voor een portfolio van haalbaarheidsstudies, ten laatste op de sluitingsdatum van de jaarlijkse oproep. Een aanvraag kan maximaal 1 maal hernieuwd worden.

Links


Steun voor portfolio haalbaarheidsstudies (website IWT)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidiedatabank voor ondernemingen
Subsidie voor een kmo-haalbaarheidsstudie