SUBSIDIE VOOR EEN SPRINT-PROJECT
Inhoud


Een Sprint-project is een ontwikkelingsproject van veeleer beperkte omvang dat een (groot) bedrijf in staat stelt nieuwe (technologische en/of niet-technologische) kennis te ontwikkelen of te verzamelen en op een intelligente manier toe te passen, met het oog op een belangrijke innovatie. Die innovatie kan de ontwikkeling van een volledig nieuw of een beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept omvatten, die een belangrijke impact heeft op de toekomstige prestaties van het bedrijf. Projecten zonder een duidelijk aantoonbare meerwaarde of 'me too'-projecten (kopiëren van wat al bestaat bij anderen), voldoen niet aan de definitie van een Sprint-project.

Nieuwe maatregelen

Begin 2018 worden sprint-projecten, kmo-innovatieprojecten, kmo-haalbaarheidsstudies en O&O-bedrijfsprojecten vervangen door twee nieuwe subsidies
  • Ontwikkelingsprojecten: voor vernieuwende ideeën – een nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die uw onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn.
  • Onderzoeksprojecten: voor kennisopbouw die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming.
Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen voor de beide subsidies in aanmerking. Vanaf 15 januari kunt u voor beide subsidies online een aanvraag indienen. Aanvragen die tot en met 31 december 2017 zijn ingediend, worden behandeld volgens het oude subsidiekader. Voor aanvragen vanaf 1 januari gelden de nieuwe voorwaarden.

Voorwaarden


Een Sprint-project is gericht op grote bedrijven (geen kmo's) die innovatiepotentieel hebben, maar niet de mogelijkheden hebben om grootschalige projecten van onderzoek en ontwikkeling (O&O) uit te voeren. Het aanvragend bedrijf mag tijdens een periode van 3 jaar voor de indiening geen bedrijfssteun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen toegekend van meer dan 250.000 euro in 1 jaar gekregen hebben. Alle noodzakelijke kennisverwervende activiteiten, zowel van technologische als van niet-technologische aard, die bijdragen aan de innovatie, komen in principe voor steun in aanmerking. Maar het hoofdzakelijk toepassen of incrementeel verbeteren van bedrijfseigen knowhow volstaat niet. Ten opzichte van de normale bedrijfsactiviteiten en de courante vernieuwingsprocessen moet het project duidelijk afwijken in werkwijzen, inhoud, beoogde resultaten en/of risico's waarvoor kennis opgebouwd moet worden.

Procedure


U moet uw aanvraag opstellen met de template die u op de site van het Agentschap Innoveren en Ondernemen vindt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


  • Duur: maximaal 24 maanden.
  • Begroting: minimaal 50.000 euro.
  • Steun: 25% subsidie met een maximale steun van 250.000 euro.
  • Aantal: per kalenderjaar kan maximaal 1 sprintproject gesteund worden.

Links


Subsidie voor een Sprint-project (website IWT)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidiedatabank voor ondernemingen