EXAMENS ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN BIJ DE CENTRALE EXAMENCOMMISSIE
Inhoud


Als u in België met een eigen zaak wilt beginnen, moet u bewijzen dat u de nodige 'ondernemersvaardigheden' hebt. Dat betekent dat u, op het moment dat u zich via het ondernemingsloket in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) wilt inschrijven, altijd de 'basiskennis bedrijfsbeheer' zult moeten bewijzen.
Voor een aantal gereglementeerde beroepen zult u bovendien extra (sectorale of intersectorale) 'beroepsbekwaamheid' moeten aantonen. Deze verplichting geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen, en zowel voor zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep. U kunt uw ondernemersvaardigheden aantonen
  • met een geldig diploma
  • of met praktijkervaring.
Om te weten of u met uw diploma uw ondernemersvaardigheden kunt bewijzen, kunt u de diplodatabank raadplegen. U kunt daarvoor ook terecht bij een erkend ondernemingsloket.

Examen

Als u de nodige ondernemersvaardigheden (basiskennis bedrijfsbeheer en/of specifieke beroepsbekwaamheid) niet kunt aantonen met bijvoorbeeld een geldig diploma of voldoende praktijkervaring, dan kunt u, als u in het Vlaams Gewest woont, een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie (CEC). Als u slaagt, krijgt u een getuigschrift waarmee u zich via een ondernemingsloket kunt registreren in de Kruispuntbank. Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of wilt u de examens in het Frans afleggen, neem dan contact op met de Centrale Examencommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Inschrijving

Als u voor de eerste keer een examen voor de Centrale Examencommissie wilt afleggen, moet u zich eenmalig registreren. Daarna kunt u telkens gewoon inloggen op het online platform. Daar kunt u zich inschrijven voor examens en uw volledige dossier opvolgen.
  • Geplande examens zijn examens die vaak voorkomen (o.a. basiskennis bedrijfsbeheer) en maandelijks of tweemaandelijks plaatsvinden. Na inschrijving en betaling kunt u zelf online uw examenmoment reserveren.
  • Examens op aanvraag zijn examens die pas georganiseerd worden als er voldoende inschrijvingen zijn. Voor deze examens kunt u de datum niet zelf kiezen. Het examen vindt maximaal drie maanden na uw inschrijving plaats.
Als u zich voor een examen hebt ingeschreven, wordt de inschrijving pas definitief zodra u het inschrijvingsgeld hebt gestort. Zodra u betaald hebt, krijgt u op uw kandidatenprofiel het concrete overzicht van beschikbare examendata te zien.

Voorbereiding

De Centrale Examencommissie neemt alleen examens af. Ze organiseert zelf geen lessen als voorbereiding op het examen. Op de website vindt u wel links naar de syllabi die u kunt gebruiken ter voorbereiding van het examen 'basiskennis bedrijfsbeheer' en het examen 'bouwadministratieve kennis'. Voor de examens beroepsbekwaamheid vindt u op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen meer informatie over de kennis die u moet bewijzen per beroep.

Examenlocatie

De examens basiskennis bedrijfsbeheer, schoonheidsspecialist, voetverzorging en masseur/masseuse vinden plaats in het CVO Anderlecht, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht (nabij station Brussel-Zuid, 02 528 09 50).
Alle andere examens vinden plaats in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel (nabij station Brussel-Noord). Om u aan te melden voor het examen, moet u altijd uw identiteitskaart of paspoort bij zich hebben. Bij verlies van uw identiteitskaart mag u ook uw rijbewijs met foto voorleggen. De examens basiskennis bedrijfsbeheer vinden doorgaans elke dinsdagnamiddag plaats.
De examens masseur/masseuse, schoonheidsspecialist en massage worden één keer per maand op dinsdagnamiddag georganiseerd. De andere examens worden gemiddeld om de zes tot acht weken georganiseerd.

Type examen

De examens basiskennis bedrijfsbeheer, schoonheidsspecialist, voetverzorging en masseur/masseuse bestaan uit een digitale proef. De andere examens kunnen bestaan uit een schriftelijke proef, een mondelinge proef of een digitale proef. De specifieke regels voor elk examen ontvangt u bij uw inschrijving. Voor het examen krijgt u anderhalf uur tijd, wat ruimschoots volstaat.

Resultaat

U bent geslaagd als u in het totaal 50 procent behaalt. U kunt uw resultaat vernemen vanaf de dag na het examen (vanaf 10 uur.)
  • Ga naar het platform.
  • Geef uw login en wachtwoord in (als u uw wachtwoord niet meer weet, klikt u op 'wachtwoord vergeten').
  • Ga naar 'mijn inschrijvingen': daar vindt u uw resultaat.
Als u niet geslaagd bent, kunt u zich onmiddellijk opnieuw inschrijven. In het geval van een examen beroepsbekwaamheid kunt u de proef pas na drie maanden opnieuw afleggen. Het getuigschrift wordt u binnen 14 dagen per post opgestuurd en is onbeperkt geldig.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


U betaalt 35 euro per examen waarvoor u zich inschrijft. Als u niet kunt deelnemen aan het examen, kunt u pas deelnemen aan een volgend examen nadat u uw inschrijvingsgeld opnieuw betaald hebt. U kunt uw inschrijvingsgeld niet terugkrijgen. Alleen als u een doktersattest kunt voorleggen kunt u opnieuw deelnemen aan een volgend examen zonder opnieuw te betalen.

Links


Centrale Examencommissie - ondernemersvaardigheden

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Vestigingsvoorwaarden

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Attest ter vervanging van een verloren diploma of getuigschrift