INFOVERGADERING BEHEERS- EN ONTHAALPLAN VLOETHEMVELD
Al enkele jaren werken het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeentes Jabbeke en Zedelgem samen aan de ontwikkeling van het Vloethemveld.

Begin dit jaar werd gestart met de opmaak van een beheers- en onthaalplan. Dat plan omvat drie delen: een beheersplan voor het beschermde landschap Vloethemveld, een onthaalplan voor de natuur- en erfgoedsite Vloethemveld en een herbestemmingsplan voor de gebouwen en kunstwerken van het voormalige militair domein.

Wil je meer vernemen over wat een beheersplan is en waarom een beheersplan wordt opgemaakt voor het volledige beschermde landschap en ben je ook benieuwd naar de toekomstige recreatie en het toekomstige onthaal in het Vloethemveld, kom dan naar de informatievergadering die plaatsvindt op dinsdag 21 november 2017 om 19u30 in de cafetaria van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV), Diksmuidse Heirweg 6 in Zedelgem.

Na de informatievergadering zal je de presentaties op de website van het Agentschap voor Natuur, de Vlaamse Landmaatschappij en op de gemeentelijke website kunnen terugvinden.

Uitnodiging infoavond(laatst gewijzigd:14/11/2017)
Nieuws /