25936 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 30-10-2017 tot en met 28-11-2017 - Gistelsteenweg 138 - het bouwen van meergezinswoningen (3 appartementen van 9 entiteiten) met ondergrondse parkeergarage voor 41 wagens (+ 6 bezoekersparkings bovengronds), het slopen van de bestaande bebouwing

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 30-10-2017 tot en met 28-11-2017 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:30-10-2017)