25926 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 30-10-2017 tot en met 28-11-2017 - Molendreef 1 - regularisatie voor woning met unit voor hoevetoerisme met paardenstallingen en een trainingsmolen en afbraak carport

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 30-10-2017 tot en met 28-11-2017 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:30-10-2017)