24907 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 18-10-2017 tot en met 16-11-2017 - Zakjestraat 4 - het bouwen van een nieuwbouw rijwoning met afbraak van bestaande woning

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 18-10-2017 tot en met 16-11-2017 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:18-10-2017)