NATIONALE CAMPAGNE TEGEN WONINGINBRAKEN 1 DAG NIET
Wist je dat er in België meer dan 200 woninginbraken per dag worden gepleegd? De sociale kosten die hieraan verbonden zijn, zijn aanzienlijk: wij betalen jaarlijks meer dan 350 miljoen euro. Op 27 oktober 2017 zal de actiedag ‘1 dag niet’ plaatsvinden. Op deze dag zullen wij woningdiefstallen bestrijden. Om de actie in de kijker te zetten, werd er op 23 oktober 2017 in het Vrijetijdscentrum een persmoment ingericht.

DE DIEFSTALPREVENTIEADVISEUR


De diefstalpreventieadviseur helpt u uw woning te beveiligen. Het gaat om een politieman of gemeenteambtenaar die specifiek is opgeleid voor diefstalpreventie.

Hij komt gratis op huisbezoek en bekijkt samen met u uw woning. Hij geeft u tips over de te nemen maatregelen. Waarom een beroep doen op een diefstalpreventieadviseur?
  • Het is gratis.
  • Hij geeft advies op maat.
  • Hij geeft neutraal en objectief advies.
  • Zijn aanbevelingen zijn niet verplicht.

Wenst u gratis advies? Neem dan contact op met uw diefstalpreventieadviseur.

MERKEN EN REGISTREREN


Uw waardevolle voorwerpen merken en registreren heeft als voordeel dat u gemakkelijk aangifte kunt doen van een diefstal. De politie weet wat zij moet zoeken en kan heel snel de eigenaar identificeren. De eigenaar krijgt daardoor zijn gestolen voorwerpen veel sneller terug.

Ander voordeel van gemerkte voorwerpen: ze zijn moeilijk verkoopbaar, wat hun waarde voor de inbreker vermindert. Bovendien verhoogt een merkteken de pakkans aanzienlijk. Inbrekers laten gemerkte voorwerpen daarom liever liggen.

Registratie


Op een registratieformulier (link naar het formulier Save your numbers) kunt u het merk, type en serienummer van de waardevolle voorwerpen kort omschrijven. Als er specifieke kenmerken zijn waaraan men het voorwerp kan herkennen, zoals een kras, een verkleuring of andere eigenaardigheden, dan kunt u dat ook vermelden.

Cultuurvoorwerpen, bijvoorbeeld schilderijen, zijn meestal unieke stukken zonder merk, type of serienummer. Voor deze voorwerpen bestaat er daarom een specifiek registratieformulier (link naar formulier Save your pictures). Als u een cultuurvoorwerp registreert, is het verstandig om ook een foto van het voorwerp toe te voegen.

U kunt natuurlijk al uw eigendommen fotograferen, maar foto’s zijn toch vooral nuttig bij kunstwerken, juwelen en andere unieke stukken die geen merk, type of serienummer hebben. De volgende tips kunnen u helpen om een goede foto te nemen:

Maak een kleurenfoto. Als het voorwerp er vanuit een andere hoek anders uitziet, dan kunt u het best meer dan één foto nemen. Een close-up van een specifiek kenmerk (kras, verkleuring…) kan de identificatie helpen. Neem de foto in daglicht, tegen een neutrale, niet-reflecterende achtergrond. Leg een meetlat naast het voorwerp, zodat de omvang meteen duidelijk is. Nummer de foto’s en noteer ze op het registratieformulier (link naar formulier).

Merken


Een voorwerp merken doet u door het een eigen nummer te geven. Ook objecten die al een eigen serienummer hebben, kunt u merken. Het nummer dat het vaakst wordt aangebracht, is het rijksregisternummer (zonder spaties, punten of tussenstreepjes). Als het om niet-persoonlijke voorwerpen gaat, kunt u ook het BTW-nummer aanbrengen. Begin het nummer met een P (van preventie) en sluit af met een C (criminaliteit). Zo kunnen dieven het nummer niet aanpassen.

U kunt een voorwerp zelf merken met een graveerpen. De preventieambtenaar van uw lokale preventie- of politiedienst kan u meer informatie geven over deze methode. U kunt ook onuitwisbare inkt aanbrengen, bijvoorbeeld met een alcoholstift. Als u het merkteken op een zichtbare plaats aanbrengt, worden dieven er meteen door afgeschrikt. Een kunstwerk kunt u natuurlijk beter niet op een zichtbare plaats graveren of voorzien van een nummer met onuitwisbare inkt. Toch kunt u ook kunstvoorwerpen merken. Gebruik daarvoor de onzichtbare inkt van bijvoorbeeld een UV-pen. Die kan achteraf gelezen worden met een UV-lamp. De inkt verzwakt na verloop van tijd. Gebruik hem daarom het best op de onder- of achterkant van het voorwerp. U kunt het merken natuurlijk ook jaarlijks herhalen om er zeker van te zijn dat het merkteken leesbaar blijft.

Vraag bij de lokale politie na of zij beschikken over een labeltoestel. U kunt dan labels laten drukken met uw rijksregisternummer die u dan op al uw waardevolle voorwerpen kunt kleven. Deze labels zijn verwijderbaar, maar laten een spoor na waardoor het merkteken altijd zichtbaar blijft.


Een goed contact met de buren en een gezonde vorm van sociale controle is nog altijd de beste preventie tegen inbraak. In buurten waar de mensen elkaar niet kennen, kunnen inbrekers makkelijk anoniem rondlopen en hun slag slaan. Indien u verdachte handelingen vaststelt in uw straat of buurt, neem dan onmiddellijk contact op met de 101. Zelfs als u niet zeker bent, neemt u best contact op met de politie. Voorkomen is beter dan genezen! De politie zal u nooit zeggen dat u hen voor niets heeft gestoord. Indien u er de kans toe hebt, probeer dan een foto te nemen van de verdachte persoon of het verdachte voertuig.

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN


Veilig wonen is een kwestie van veilige leefgewoonten. De beste sloten zullen niet helpen als je ze niet gebruikt of als je tegelijkertijd een raam laat openstaan. Veilige leefgewoonten kosten weinig of niets en hebben toch een enorm effect in het buiten houden van ongewenste bezoekers. Deze maatregelen zijn zo eenvoudig dat ze vaak over het hoofd gezien worden.

MECHANISCHE MAATREGELEN


Het is heel belangrijk dat alle ‘zwakke’ punten van je woning goed beveiligd zijn. Als een inbreker ondanks alles toch jouw woning uitkiest, is het belangrijk om hem zo lang mogelijk buiten te houden. Een onderzoek heeft aangetoond dat een inbreker zijn poging na gemiddeld 3 minuten staakt. Alle bereikbare gevelopeningen - deuren, (schuif)ramen, garage en kelderopeningen - moeten dus goed beschermd worden.

ELEKTRONISCHE MAATREGELEN


Elektronische beveiliging is zeker in woningen met een hoger inbraakrisico een belangrijke aanvulling op de voorgaande maatregelen. Het plaatsen van een elektronisch veiligheidssysteem is alleen maar interessant als de woning al correct beveiligd is. Naast een afschrikkend effect heeft het alarmsysteem vooral als doel een inbraak of poging tot te detecteren, en de bewoners, omwonenden en de politie rechtstreeks of onrechtstreeks te alarmeren. Dit systeem vertraagt de inbreker immers niet, maar kan hem wel afschrikken.(laatst gewijzigd:9-10-2017)
Activiteiten /