24835 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 20-09-2017 tot en met 19-10-2017 - Van Larebekelaan 10 - het aanbouwen van een overdekte buitenruimte en het bouwen van een tuinberging na sloping van het bestaande tuinhuis (een afwijking)

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 20-09-2017 tot en met 19-10-2017 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:20-9-2017)