24829 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 18-09-2017 tot en met 17-10-2017 - Zandweg naar Zerkegem 6 - het herbouwen van de bestaande vakantiewoning

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 18-09-2017 tot en met 17-10-2017 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:18-9-2017)