24688 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 31-07-2017 tot en met 29-08-2017 - Hagebos 5 - het bouwen van een veranda aan de woning (een afwijking)

Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 31-07-2017 tot en met 29-08-2017 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:31/07/2017)