24679 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 24-07-2017 tot en met 22-08-2017 - Gruuthof 32 lot 12 - het wijzigen van de verkavelingsvergunning (het splitsen lot 12 in 2 loten)

Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 24-07-2017 tot en met 22-08-2017 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:24/07/2017)