24645 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 3-07-2017 tot en met 1-08-2017 - Bosweg 35 - het bouwen van een rundveestal en het aanleggen van een betonverharding

Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.
Beperkte aantal documenten van het ingediende dossier kunt u raadplegen via het Omgevingsloket.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 3-07-2017 tot en met 1-08-2017 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)
- of via het Omgevingsloket

(laatst gewijzigd:3/07/2017)