24633 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 26-06-2017 tot en met 25-07-2017 - C. Permekelaan 44A - het bouwen van een dokterspraktijk (een afwijking)





Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.
Beperkte aantal documenten van het ingediende dossier kunt u raadplegen via het Omgevingsloket.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 26-06-2017 tot en met 25-07-2017 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)
- of via het Omgevingsloket

(laatst gewijzigd:26-6-2017)