24629 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 26-06-2017 tot en met 25-07-2017 - Bitterstraat 4 - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
(laatst gewijzigd:26-6-2017)