VERKAVELING VARSENARE NOORD - ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
De voorbije 2 weken gebeurde er een archeologisch vooronderzoek op de percelen van de toekomstige verkaveling Varsenare-Noord. Dit archeologisch vooronderzoek wordt op vrijdag 31 maart afgerond.

Op verschillende locaties op de percelen werden proefsleuven gegraven.

Er werden restanten gevonden uit de Ijzertijd, de Romeinse tijd (graven, aardewerk en Romeinse villa’s), de Middeleeuwen en de periode van WOI (munitie en vliegtuigbommen). Tijdens WOI was er op deze percelen een munitiedepot gelokaliseerd en waren er ook spoorlijnen aanwezig. Meer info hierover is te vinden in deze Info Jabbeke.
(laatst gewijzigd:30-3-2017)
Nieuws /