OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 4 APRIL 2017
Op dinsdag 4 april om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden.


 • Bestuur - Bijzonder Comité Patrimonium - verkiezing nieuw lid na ontslag OCMW raadslid Rebecca Vanhoenacker..
 • Bestuursorganen - data zittingen - tweede semester 2017 - kennisneming.
 • Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke - goedkeuring.
 • Patrimonium - flatgebouw Varsenare - vernieuwen goten bijgebouwen - bijkomende offerte - bevestiging / goedkeuring..
 • Patrimonium - flatgebouw Varsenare - schilderen schrijwerkerij - bevestiging / goedkeuring..
 • Patrimonium - Sarkoheemstraat 21C, Zerkegem - levering en plaatsing gaskachel - bevestiging / goedkeuring.
 • Patrimonium - Jabbeke, 4de afdeling, sectie B, nummers 42/A en 43/A, samen 22 a 40 ca - aankoopinteresse - kennisneming / goedkeuring.
 • Patrimonium - project Zerkegem, Sarkoheemstraat - OCMW Jabbeke c/ Deketelaere-Joekasan - dadingsvoorstel - stand van zaken - kennisneming.
 • Patrimonium - openbaar onderzoek - Van Damme Eric - Dathilleweg Stalhille - aflevering van een stedenbouwkundige vergunning met bijzondere voorwaarden - bijkomende inlichtingen - kennisneming.
 • Externe dienst - samenwerkingsovereenkomst met Loca Consult rond activering van leefloongerechtigden en equivalent leefloongerechtigden - goedkeuring.
 • Externe dienst - projectoproep POD Maatschappelijke integratie voor sociale innovatie doorgangswoningen - kennisneming.
 • Externe dienst - JOGI - verslag Algemene Vergadering Woondienst JOGI dd. 08/03/2017 - kennisneming.


(laatst gewijzigd:28-3-2017)