23388 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK - toekenning van 21 straatnamen voor verkaveling Varsenare-Noord
Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2002, een openbaar onderzoek wordt geopend.

Dit openbaar onderzoek handelt over het toekennen van volgende nieuwe straatnamen :

Ter Lovestraat
Blauwhuisstraat
Hoge Poortstraat
Devulderestraat
Wijngaardstraat
Rietscheldestraat
André Franchoostraat
Paul Snoekstraat
Smissebeekstraat
Brooloosstraat
Lucien Dendoovenstraat
Dossestraat
Noordbruggestraat
Blauwe Torenstraat
Bollaardstraat
Ooststraat
Traversestraat
Watermolenstraat
Middelhoekstraat
Poortestuk
Potteriestraat

Deze straatnamen, die principieel werden goedgekeurd in openbare vergadering van de gemeenteraad van 6 maart 2017, worden toegekend aan de 21 nieuwe straten in de geplande verkaveling Varsenare-Noord “Hof van Straeten”.

Het openbaar onderzoek loopt gedurende een termijn van 30 dagen, van 27 maart 2017 tot en met 25 april 2017.

Het dossier ligt ter inzage van de bevolking op de dienst Ruimtelijke Ordening (Gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke) iedere werkdag tijdens de openingsuren.

Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, p/a Gemeentehuis, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke, tot uiterlijk dinsdag 25 april 2017 om 16 uur.(laatst gewijzigd:27/03/2017)