23387 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK - toekenning straatnaam 'Pieter Derudderstraat'
Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2002, een openbaar onderzoek wordt geopend.

Dit openbaar onderzoek handelt over het toekennen van volgende nieuwe straatnaam:

Pieter Derudderstraat

Deze straatnaam, die principieel werd goedgekeurd in openbare vergadering van de gemeenteraad van 6 maart 2017, worden toegekend aan de straat die wordt aangelegd als toegangsweg naar het gepland wooninbreidingsproject "Jabbeke-centrum" te Jabbeke.

Het openbaar onderzoek loopt gedurende een termijn van 30 dagen, van 27 maart 2017 tot en met 25 april 2017.

Het dossier ligt ter inzage van de bevolking op de dienst Ruimtelijke Ordening (Gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke) iedere werkdag tijdens de openingsuren.

Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, p/a Gemeentehuis, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke, tot uiterlijk dinsdag 25 april 2017 om 16 uur.(laatst gewijzigd:27-3-2017)