23386 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 27-03-2017 tot en met 25-04-2017 - Kerkeweg 38 - het wijzigen van de verkavelingsvergunning (het slopen van de bestaande woning en vervangen door 7 woningen)
(laatst gewijzigd:27-3-2017)