23375 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK - toekenning straatnamen 'Hovenierstraat' en ‘Boomgaardstraat’
Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2002, een openbaar onderzoek wordt geopend.

Dit openbaar onderzoek handelt over het toekennen van volgende nieuwe straatnamen :

Hovenierstraat
Boomgaardstraat

Deze straatnamen, die principieel werden goedgekeurd in openbare vergadering van de gemeenteraad van 6 februari 2017, worden toegekend aan de nieuwe openbare wegen in de woonverkaveling gelegen aan Stationsstraat 57 te Jabbeke.

Het openbaar onderzoek loopt gedurende een termijn van 30 dagen, van 13 maart 2017 tot en met 11 april 2017.

Het dossier ligt ter inzage van de bevolking op de dienst Ruimtelijke Ordening (Gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke) tijdens de werkuren.

Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, p/a Gemeentehuis, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke, tot uiterlijk dinsdag 11 april 2017 om 16 uur.(laatst gewijzigd:13/03/2017)