23335 - 08/03/2017 - gemeenteraad 6 maart 2017 - Financiƫn - gemeenteraadsbeslissing dd 19 december 2016 - opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen - aanslag 2017 - opheffing
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2016 waarin werd vastgesteld om opcentiemen te heffen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2017.

Gelet op de decretale aanpassingen van 22 december 2016 waardoor een gewestelijke heffing op verkrotte woningen en gebouwen niet langer bestaat.

BESLUIT :

Enig artikel:
De gemeenteraad heft het eigen belastingreglement op verwaarloosde of verkrotte woningen en gebouwen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 19/12/2016, op.

(laatst gewijzigd:8-3-2017)