23326 - MILIEU - openbaar onderzoek - het uitbreiden offsetdrukkerij met grondwaterwinning - Industriezone 2

Er is een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend op 3 februari 2017 bij de bestendige deputatie West-Vlaanderen door MERCATOR PRESS NV voor het uitbreiden van een offsetdrukkerij met een grondwaterwinning gelegen Industriezone 2 te 8490 Jabbeke en kadastraal gekend als Jabbeke, 1ste afdeling, sectie B en perceelnummers 0505L en 0506L.

De milieuvergunningsaanvraag wordt conform artikel 35 5°b van het Vlarem aan een openbaar onderzoek onderworpen gedurende de periode van 30 kalenderdagen zijnde van 9 maart 2017 tot en met 7 april 2017. De plannen liggen gedurende deze periode ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Leefmilieu tijdens de openingsuren.

(laatst gewijzigd:7/03/2017)