23286 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 06-03-2017 tot en met 04-04-2017 - Vaartdijk-Zuid nr, Gemeneweidestraat zn - het rooien van hoogstambomen, het herstel van laantjes, het herinrichten van de oever van grachten, het ruimen van riet en graafwerken voor inrichting van een broedeiland
(laatst gewijzigd:6-3-2017)