23259 - PLANOLOGIE - Gemeentelijke RUP Bedrijventerrein Stationsstraat - Openbaar onderzoek vanaf 27-03-2017 tot en met 26-05-2017
 
In zitting van 6 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Jabbeke het ontwerp van het gemeentelijke RUP "Bedrijventerrein Stationsstraat"  voorlopig vastgesteld.  
 
De gemeente Jabbeke zal pas een definitieve beslissing nemen over dit plan na een openbaar onderzoek dat loopt gedurende 60 dagen van 27 maart 2017 vanaf 8u30 tot en met 26 mei 2017 om 17 u.

Het plan ligt gedurende deze periode ter inzage op het gemeentehuis van Jabbeke, dienst planologie, Dorpsstraat 3 te Jabbeke.
  
Opmerkingen en bezwaren kunnen, uiterlijk tot en met 26 mei 2017 voor 17u, bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs worden bezorgd aan :
     Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening
     p.a. gemeentehuis
     Dorpsstraat 3
     8490 Jabbeke.
  
 


(laatst gewijzigd:27-3-2017)