20072 - 30/05/2016 - AGENDA GEMEENTERAAD 6 JUNI 2016 - 20U
 1. Goedkeuring verslag vorige zitting
 2. Kerkfabrieken - Centraal Kerkbestuur Jabbeke - jaarrekeningen 2015 - advies
 3. Intergemeentelijke samenwerking - IMWV - algemene vergadering - woensdag 22 juni 2016 - goedkeuring agenda
 4. Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - algemene vergadering - vrijdag 24 juni 2016 - goedkeuring agenda
 5. Reglementering - Hulpverleningszone - retributie brandpreventie - opheffing
 6. Ruimtelijke planning - ambachtelijke verkaveling Stationsstraat - uitbreiding - dadingsovereenkomst
 7. Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor nieuwe verkaveling bij Cathilleweg 118 (Stalhille) - principebeslissing
 8. Patrimonium - Provenhofstraat - verkoop perceel grond
 9. Overheidsopdrachten - uitleendienst - aankoop tafels en stoelen - ontwerp
 10. Financiën - brandweer - omslag brandweerkosten - definitieve berekeningen 2013 en 2014
 11. Financiën - BBC - jaarrekening 2015(laatst gewijzigd:30-5-2016)