2013 - 21 januari - Loting van de voorbereidende lijst der gezworenen
(laatst gewijzigd:17-2-2014)