WERKEN > Tewerkstelling > Vacatures Gemeente & OCMW

Vacature(s) Gemeente en OCMW Jabbeke
VACATURE TECHNISCH DESKUNDIGE GEMEENTEWERKEN - GROENDIENST


Het gemeentebestuur van Jabbeke is op zoek naar een technisch deskundige gemeentewerken - groendienst - niveau b - voltijds - contractueel (m/v).

FUNCTIE

Je staat in voor de planning, taakverdeling, coördinatie en opvolging van de werkzaamheden door de personeelsleden van de groendienst

PROFIEL:

 • Je hebt een bachelordiploma. Beschik je niet over het vereiste diploma dan kun je toch in aanmerking komen als je 10 jaar relevante ervaring in een hoofdzakelijk leidinggevende functie kunt aantonen én slaagt voor een niveau- en capaciteitstest
 • Je hebt kennis van groenbeheer
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een leidinggevende functie, je hebt een goed organisatievermogen, neemt leiding en initiatief
 • Je kunt werken met pc met Officetoepassingen en hebt elementaire kennis van een tekenpakket, GIS-toepassing of gelijkaardig
 • Je bent bereid in beurtrol permanentie te verzekeren
 • Je hebt een rijbewijs B
 • Je slaagt voor een selectieprocedure

WIJ BIEDEN:

 • Een voltijds contract van 1 jaar gevolgd door onbepaalde duur bij gunstige evaluatie
 • Aanleg wervingsreserve van 1 jaar
 • Verloning op niveau B1-B3 (min. 2.365 – max. 3.192 bruto/maand), maaltijdcheques 8 euro, gunstige verlofregeling, hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer, aanvullend pensioen, overname ervaring openbare sector en relevante ervaring privésector

INTERESSE ?

Richt dan uiterlijk tegen 17 maart 2017 je sollicitatiebrief met cv, diploma (of bewijs van relevante ervaring) en recent uittreksel uit het strafregister aan college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke met de post, via e-mail aan gemeentehuis@jabbeke.be of tegen afgiftebewijs. Kandidaturen die niet aan de vermelde diploma- en andere vereisten voldoen, worden niet in aanmerking genomen.

MEER INFO?

Raadpleeg hier de uitgebreide informatiebrochure of contacteer de personeelsdienst via 050 81 01 52 of gemeentehuis@jabbeke.be>


VACATURE ONTHAALOUDER OCMW JABBEKE


Je voorziet opvang in gezinsverband voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Voor en na schooltijd en in de schoolvakanties kan je ook kinderen uit de basisschool opvangen. Je organiseert de opvang in je eigen woning. Je werkt alleen, maar krijgt ondersteuning van de Dienst onthaalouders van OCMW Jabbeke.

Profiel


Je bent minstens 18 jaar en spreekt vloeiend Nederlands, woont in Jabbeke, Varsenare, Zerkegem, Snellegem of Stalhille. Je kan voor jezelf en je huisgenoten die ouder zijn dan 18 jaar een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen.

Jij en je meerderjarige huisgenoten verkeren in goede gezondheid. Je kan je goed inleven in de leefwereld van baby's, peuters, kleuters en/of lagere schoolkinderen. Je bent bereid tot het volgen van de module 'Kennismaken met de gezinsopvang' (20u) en de opleiding 'Levensreddend handelen'. Indien je niet beschikt over de vereiste kwalificaties (zie lijst op www.ikwordonthaalouder.be), dien je ook de module 'Werken in de gezinsopvang' (20u) te volgen.

Je woning beschikt over voldoende ruimte voor het opvangen van kinderen. Je bent bereid tot overleg met de ouders en ziet een meerwaarde in de begeleiding en ondersteuning van de Dienst Onthaalouders.

Jobgerelateerde competenties


 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel.
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren De ouders, familie en leerkrachten informeren.
 • Werken met kinderen: zuigelingen van 0 tot 3 jaar.
 • Het kind wassen en verzorgen.
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...).
 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven.
 • De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden.
 • Spelactiviteiten organiseren.
 • Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten.
 • Werken volgens sociale en ethische normen.
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst.
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's.
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding.
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen.

Persoonsgebonden competenties


 • zelfstandig werken
 • regels en afspraken nakomen
 • klantgerichtheid
 • plannen (= ordenen)
 • omgaan met stress
 • zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • contactvaardig zijn
 • leervermogen hebben
 • creatief denken (Inventiviteit)

Aanbod


Je werkt onder het sociaal statuut voor onthaalouders, dit omvat:

 • fiscaal vrijgestelde onkostenvergoeding
 • opvanguitkering bij afwezigheid kinderen
 • opbouw pensioenrechten, kinderbijslag, ziekteverzekering, arbeidsongevallen en beroepsziekten

Je kan zelf beslissen over je openingsuren en verlofdagen. Je krijgt pedagogische en administratieve ondersteuning vanuit de Dienst onthaalouders, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis vormingsaanbod en een startpremie.

Een eerste stapje, woordje of krabbel.. als onthaalouder beleef je elk gloriemoment van een kind mee. Dankzij jouw grote emotionele betrokkenheid en huiselijke zorgen kan elk kind zich in zijn eerste, belangrijke levensjaren optimaal ontwikkelen. Jouw inbreng maakt wel degelijk het verschil. Je bouwt mee aan de toekomst!

Interesse?


Richt dan je sollicitatiebrief aan OCMW Jabbeke, Caverstraat 16, 8490 Jabbeke met de post, via e-mail aan onthaalouders@jabbeke.be, via 050/81 01 87 of tegen afgiftebewijs.