WERKEN > Tewerkstelling > Vacatures Gemeente & OCMW

Vacature(s) Gemeente en OCMW Jabbeke
VACATURE BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG


Gemeentebestuur Jabbeke is dringend op zoek naar een begeleider/begeleidster voor de buitenschoolse opvang 'Harlekijn' voor een vervanging van drie maanden (juni, juli en augustus).

Je werkt graag met kinderen en kunt goed in een team werken.

TAKEN


Je begeleidt zelfstandig op een pedagogisch verantwoorde manier een groep kinderen individueel en/of in groepsverband. Je brengt je enthousiasme over op de kinderen en/of collega's. Je bereidt activiteiten zorgvuldig voor, geeft ze met plezier en evalueert ze op een constructieve manier.

Je verzorgt de kinderen, brengt de kinderen waarden en normen bij. Je treedt op bij ongewenst gedrag.

Je geeft, zo nodig na overleg met de coördinator, de noodzakelijke informatie over het kind door aan de ouders. Je beantwoordt vragen zowel mondeling als telefonisch. Je maakt de nodige aantekeningen en zorgt zo voor een goede werking van de dienst.

Je geeft aan wanneer voorraden dienen te worden aangevuld. Je zorgt voor het opruimen en onderhouden van de lokalen.

Je staat open voor feedback. Je bent flexibel ingesteld en bent bereid het beste van jezelf te geven.

PROFIEL


Je hebt een diploma erkend door Kind en Gezin (de dienstverantwoordelijke kan dit voor u navragen of zie http://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-schema-max18plaatsen.pdf).

Je hebt bij voorkeur een eigen wagen om kindjes te vervoeren tijdens de werkuren. Ervaring in een buitenschoolse kinderopvang is een pluspunt. Je kan een bewijs voorleggen van goed gedrag en zeden (recent : max 3 maanden). Je woont in België of bent gerechtigd hier te komen wonen. Je mag niet ontzet zijn uit de burgerlijke plichten. Je werkt graag met kinderen en kunt goed in een team werken. Je bent flexibel ingesteld en bent bereid het beste van jezelf te geven.

JOBGERELATEERDE COMPETENTIES


 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Werken volgens sociale en ethische normen
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • Het kind wassen en verzorgen
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, …)
 • De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden
 • Werken met kinderen: Van 3 tot 6 jaar
 • Werken met kinderen: Van 10 jaar en ouder
 • Spelactiviteiten organiseren Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Werken met kinderen: Van 6 tot 10 jaar
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES


 • Ik kan goed met stress omgaan
 • Ik heb een grote leercapaciteit
 • Ik leg gemakkelijk contact
 • Ik respecteer regels en afspraken
 • Ik kan goed zelfstandig werken
 • Ik kan goed samenwerken in een team
 • Ik ben precies
 • Ik kan met klanten werken
 • Ik kan goed plannen (= ordenen)
 • Ik kan goed problemen oplossen
 • Ik kan mij goed aanpassen aan andere situaties (ik ben flexibel)

AANBOD


Arbeidsduur - 19 uur per week. Maaltijdcheques 8 euro, interessante verlofregeling, vergoeding woon-werkverkeer. Tijdelijk contract wegens vervanging loopbaanonderbreking. Er wordt een wervingsreserve aangelegd. Tewerkstelling in de 5 locaties in Jabbeke: Jabbeke, Varsenare, Snellegem, Zerkegem en Stalhille.