WERKEN > Ondernemen > Startende onderneming

Startende onderneming
Gratis starten te Jabbeke

Om ondernemers te steunen en te stimuleren in hun ondernemingsdrang betaalt de gemeente Jabbeke de inschrijvingskosten in de Kruispuntbank voor Ondernemingen terug.

Het project

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een zelfstandige activiteit wenst op te starten, moet zich inschrijven in de KruispuntBank Ondernemingen (KBO) via één van de 10 erkende ondernemingsloketten. Deze inschrijvingskost is wettelijk bepaald en bedraagt 82,5 euro. De KBO is een overheidsdatabank die enkele jaren geleden werd opgericht ter vervanging van het handelsregister.

Het gemeentebestuur van Jabbeke neemt de inschrijvingskost in de KBO vanaf 1 juli 2008 op zich voor alle Jabbeekse Starters via samenwerking met de unie van ondernemingsloketten.

Uiteraard geldt dit initiatief niet voor bijkomende vestigingen van bestaande ondernemingen of een nieuwe inschrijving in de KBO om administratieve redenen.

Geen administratie

Belangrijk bij dit initiatief is dat ze geen bijkomende administratieve formaliteiten oplevert voor de Jabbeekse starters. Om dit te kunnen verwezenlijken werd samengewerkt met de Ondernemingsloketten. Hoewel de ondernemingsloketten bij dit project niets te winnen hebben, waren deze toch bereid om mee te stappen in een werkbare oplossing.

Automatische terugbetaling

Starters zullen zich nog steeds moeten aanmelden via de ondernemingsloketten en zullen nog steeds de inschrijvingskost moeten betalen. De gegevens van de starters zullen worden doorgegeven aan de gemeente Jabbeke die de individuele starters immers zal terugbetalen.

Het premiereglement kan via deze link bekeken worden.

Let op:
In de gemeenteraad van 4 juli 2016 werd er een wijziging doorgevoerd van artikel 4 vna het premiereglement 'Gratis starten te Jabbeke':
Artikel 4 - procedure: de aanvraag wordt door de nieuwe onderneming gericht aan gemeente Jabbeke met voorlegging van het bewijs van inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen en met een verklaring op eer dat de startende onderneming niet in één van de gevallen van uitsluiting, zoals voorzien in artikel 2 verkeert.