23561 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 22-05-2017 tot en met 20-06-2017 - Kwetshagestraat zn - terreinophoging en verleggen veedrinkpoel (gedeeltelijke regularisatie)
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. Beperkte aantal documenten van het ingediende dossier kunt u raadplegen via het Omgevingsloket....

23562 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 22-05-2017 tot en met 20-06-2017 - Zomerweg 31A - het plaatsen van een kweekvloer
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. Beperkte aantal documenten van het ingediende dossier kunt u raadplegen via het Omgevingsloket....

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 9 MEI 2017
Op dinsdag 9 mei om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Patrimonium - flatgebouw Varsenare - defecte deurpomp - vervangen glazen deur -...

23496 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 03-05-2017 tot en met 01-06-2017 - Mosselstraat 53 - het slopen van woning en bijgebouwen en het herbouwen van woning
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. Beperkte aantal documenten van het ingediende dossier kunt u raadplegen via het Omgevingsloket....

23497 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 03-05-2017 tot en met 01-06-2017 - Isenbaertstraat 86 - het uitbreiden van een woning met bestaande garage
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. Beperkte aantal documenten van het ingediende dossier kunt u raadplegen via het Omgevingsloket....

23498 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 03-05-2017 tot en met 01-06-2017 - Lanestraat 2C - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu

23257 - PLANOLOGIE - Gemeentelijke RUP Bogaertstadion - Openbaar onderzoek vanaf 27-03-2017 tot en met 26-05-2017
  In zitting van 6 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Jabbeke het ontwerp van het gemeentelijke RUP "Bogaertstadion"   voorlopig vastgesteld.    

23258 - PLANOLOGIE - Gemeentelijke RUP Les Douglas - Openbaar onderzoek vanaf 27-03-2017 tot en met 26-05-2017
  In zitting van 6 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Jabbeke het ontwerp van het gemeentelijke RUP "Les Douglas"   voorlopig vastgesteld.    

23259 - PLANOLOGIE - Gemeentelijke RUP Bedrijventerrein Stationsstraat - Openbaar onderzoek vanaf 27-03-2017 tot en met 26-05-2017
  In zitting van 6 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Jabbeke het ontwerp van het gemeentelijke RUP "Bedrijventerrein Stationsstraat"  voorlopig vastgesteld....

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...

21659 - DIENST PLANOLOGIE - "Inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten" - Openbaar onderzoek vanaf 27-09-2016 tot en met 7-10-2016
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere...