25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven. Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017...

24907 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 18-10-2017 tot en met 16-11-2017 - Zakjestraat 4 - het bouwen van een nieuwbouw rijwoning met afbraak van bestaande woning
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 18-10-2017 tot en met 16-11-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

24911 - Ruimtelijke ordening - gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken - publicatie Belgisch Staatsblad 11 oktober 2017 - inwerkingstreding 21 oktober 2017
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken werd op woensdag 11 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op de 10e dag na de dag van...

24904 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 16-10-2017 tot en met 14-11-2017 - Coudeveldt 32 - het uitbreiden van een woning
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 16-10-2017 tot en met 14-11-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

24905 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 16-10-2017 tot en met 14-11-2017 - Stationsstraat 162 - het bouwen van een woning na afbraak van de bestaande woning
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 16-10-2017 tot en met 14-11-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

24906 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 16-10-2017 tot en met 14-11-2017 - Popstaelstraat 70 - de functiewijziging van twee landbouwloodsen naar opstallen van voertuigen, machines, materiaal en materieel
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 16-10-2017 tot en met 14-11-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

24890 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 09-10-2017 tot en met 07-11-2017 - Zerkegemstraat 51B lot 21 - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 09-10-2017 tot en met 07-11-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

24891 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 09-10-2017 tot en met 07-11-2017 - Westernieuwweg 63 - het verkavelen van gronden
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 09-10-2017 tot en met 07-11-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

24893 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - BVBA Topa - Eernegemweg 154, 8490 Jabbeke - uitbreiden van de WKK met 138 kWel (74 kWth) op de vergunde WKK van 1.402 kWel (3.436 kWth)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 28 september 2017 Aan: BVBA Topa/ Franco Rudy, Eernegemweg 154 te 8490 Jabbeke Betreffende: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of...

24894 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - BVBA Topa - Eernegemweg 154, 8490 Jabbeke - nieuw aan te leggen vijver
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 28 september 2017 Aan: BVBA Topa/ Franco Rudy, Eernegemweg 154 te 8490 Jabbeke Betreffende: stedenbouwkundige handelingen: Nieuw aan te leggen...

24872 - 04/10/2017 - GEMEENTERAAD- BESLISSINGEN 2 OKTOBER 2017
Bekendmaking in toepassing van artikel 252 Gemeentedecreet Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 2 oktober 2017 Aanwezig: Voorzitter:Paul Vanden Bussche Burgemeester: Vanhessche...

24844 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 02-10-2017 tot en met 31-10-2017 - Noordstraat 55 - het bouwen van een bedrijfswoning en een landbouwloods
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 02-10-2017 tot en met 31-10-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

24845 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 3 OKTOBER 2017
Financiële dienst - budgetwijziging 2017/1 - formele vaststellingen Gouverneur C. Devaluwé dd. 19/09/2017 - kennisneming. Bestuur - Project Nesteling - oprichten wooneenheid voor kinderen met mentale en motorische beperking - vraag financiële steun - vraag schepencollege -...

24843 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 27-09-2017 tot en met 26-10-2017 - Oudenburgweg 28 - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 27-09-2017 tot en met 26-10-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

24839 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 25-09-2017 tot en met 24-10-2017 - Provenhofstraat 104 - het bouwen van een veranda
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 25-09-2017 tot en met 24-10-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

24835 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 20-09-2017 tot en met 19-10-2017 - Van Larebekelaan 10 - het aanbouwen van een overdekte buitenruimte en het bouwen van een tuinberging na sloping van het bestaande tuinhuis...
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 20-09-2017 tot en met 19-10-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

24836 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 20-09-2017 tot en met 19-10-2017 - Zandweg naar Zerkegem 12 - het verbouwen en uitbreiden van een woning
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 20-09-2017 tot en met 19-10-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

24837 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 20-09-2017 tot en met 19-10-2017 - Spanjaardstraat 60 - regularisatie inplanting bestaande loods
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 20-09-2017 tot en met 19-10-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 8 AUGUSTUS 2017
Personeel - fietsplan voor interne mobiliteit - aankoop fietsen en berging (zie raadsbeslissing dd. 13/06/2017) - bij uitbreiding: voorstel tot aankoop mandjes en sloten - goedkeuring. Personeel - lunch/middagpauze - lunchruimte interne zaken - gemeentelijk netwerk - aankoop...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 JULI 2017
Financiële dienst - BBC - budgetwijziging 1.2017 - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Bosweg 2b te 8490 Snellegem - bestemmingswijziging - goedkeuring. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2de afd., Vlissegem, Sie B nrs. 907a en 908a, groot respectievelijk...

24637 - POLITIEBESLUIT - PREVENTIEVE MAATREGELEN ONNODIG DRINKWATERVERBRUIK
Door de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, werd op 21 juni 2017 een aanvullend politiebesluit uitgevaardigd met preventieve maatregelen om het onnodig gebruik van drinkwater tegen te gaan.

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 13 JUNI 2017
Financiële 1 dienst - BBC - jaarrekening 2016 - vaststelling. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2e afd., Vlissegem, Sie B nrs 907 A en 908 A, groot respectievelijk 33a 50ca en 21a 50ca - verkoop in het openbaar - 2e zitdag - aanpassing voorwaarden -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...

21659 - DIENST PLANOLOGIE - "Inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten" - Openbaar onderzoek vanaf 27-09-2016 tot en met 7-10-2016
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere...