AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 JULI 2017
Financiële dienst - BBC - budgetwijziging 1.2017 - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Bosweg 2b te 8490 Snellegem - bestemmingswijziging - goedkeuring. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2de afd., Vlissegem, Sie B nrs. 907a en 908a, groot respectievelijk...

24629 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 26-06-2017 tot en met 25-07-2017 - Bitterstraat 4 - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu

24632 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 26-06-2017 tot en met 25-07-2017 - Hageweg 40 - het bouwen van een bijgebouw na afbraak van 2 bijgebouwen
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. Beperkte aantal documenten van het ingediende dossier kunt u raadplegen via het Omgevingsloket....

24633 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 26-06-2017 tot en met 25-07-2017 - C. Permekelaan 44A - het bouwen van een dokterspraktijk (een afwijking)
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. Beperkte aantal documenten van het ingediende dossier kunt u raadplegen via het Omgevingsloket....

24628 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 23-06-2017 tot en met 24-07-2017 - aanvraag van omgevingsvergunning voor de stedenbouwkundige handelingen - Eernegemweg 154 - nieuw aan te leggen vijver.
De aanvrager: Topa bvba Ligging perceel: 8490 Jabbeke Eernegemweg 154, kadastraal bekend : afdeling 6, sectie C, nr. 24a. Kort omschreven gaat het over nieuw aan te leggen vijver De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: - de...

24637 - POLITIEBESLUIT - PREVENTIEVE MAATREGELEN ONNODIG DRINKWATERVERBRUIK
Door de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, werd op 21 juni 2017 een aanvullend politiebesluit uitgevaardigd met preventieve maatregelen om het onnodig gebruik van drinkwater tegen te gaan.

23609 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 13-06-2017 tot en met 12-07-2017 - Dorpsstraat 33 - het bouwen van een meergezinswoning en garages na afbraak bestaande bebouwing
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. Beperkte aantal documenten van het ingediende dossier kunt u raadplegen via het Omgevingsloket....

23616 - 13/06/2017 - gemeenteraad 12 juni 2017 - Reglementering - sportbeleid - spinninglessen - aanpassing tarief
Het reglement "Vrijetijd - tariefreglement vrijetijdcentra Jabbeke en VCJ Jabbeke en SPC Varsenare" werd in zitting van de gemeenteraad goedgekeurd op 2 september 2013. Vaststelling: - Verenigingen haken af omdat er weinig deelnemers zijn om 21 uur. - Hierdoor moeten de...

23617 - 13/06/2017 - gemeenteraad 12 juni 2017 -Financiën - Bevolking - Elektronische identiteitskaarten - aanpassing tarieven vanaf 1 juli 2017 - herneming belastingreglement 19 december 2016 - B1. Belasting op het afleveren van administratieve...
Rekening houdende met de veralgemening van het elektronisch basisdocument in de loop van het eerste semester 2017 (zie omzendbrief van 11 augustus 2016 betreffende de veralgemening van het elektronisch basisdocument), is de tarifering voor het jaar 2017 uitzonderlijk gestructureerd in twee fasen....

23618 - 13/06/2017 - GEMEENTERAAD- BESLISSINGEN 8 MEI 2017
Bekendmaking in toepassing van artikel 252 Gemeentedecreet Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 12 juni 2017 Aanwezig: Voorzitter:Paul Vanden Bussche Burgemeester: Vanhessche...

23591 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 08-06-2017 tot en met 07-07-2017 - Kerkebeekstraat 39 - het bouwen van een veranda aan de woning (een afwijking)
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. Beperkte aantal documenten van het ingediende dossier kunt u raadplegen via het Omgevingsloket....

23592 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 08-06-2017 tot en met 07-07-2017 - Mosselstraat 69 - het bouwen van een losstaande bijgebouw na afbraak van 2 bestaande bijgebouwen
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. Beperkte aantal documenten van het ingediende dossier kunt u raadplegen via het Omgevingsloket....

23593 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 08-06-2017 tot en met 07-07-2017 - Bekegemstraat 39 - het herbouwen van een woningbijgebouw
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. Beperkte aantal documenten van het ingediende dossier kunt u raadplegen via het Omgevingsloket....

23594 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 08-06-2017 tot en met 07-07-2017 - Gistelsteenweg 481 - het bouwen van een eengezinswoning (een afwijking)
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. Beperkte aantal documenten van het ingediende dossier kunt u raadplegen via het Omgevingsloket....

23574 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 06-06-2017 tot en met 05-07-2017 - Gistelsteenweg 62 - het verbouwen van een bestaande woning
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. Beperkte aantal documenten van het ingediende dossier kunt u raadplegen via het Omgevingsloket....

23575 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 06-06-2017 tot en met 05-07-2017 - Popstaelstraat 60 - het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport en tuinberging (een afwijking)
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. Beperkte aantal documenten van het ingediende dossier kunt u raadplegen via het Omgevingsloket....

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 13 JUNI 2017
Financiële 1 dienst - BBC - jaarrekening 2016 - vaststelling. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2e afd., Vlissegem, Sie B nrs 907 A en 908 A, groot respectievelijk 33a 50ca en 21a 50ca - verkoop in het openbaar - 2e zitdag - aanpassing voorwaarden -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...

21659 - DIENST PLANOLOGIE - "Inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten" - Openbaar onderzoek vanaf 27-09-2016 tot en met 7-10-2016
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere...