24736 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 17-08-2017 tot en met 15-09-2017 - Westmoere 89 - het plaatsen van een afsluiting met betonpalen en houten panelen (een afwijking)
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 17-08-2017 tot en met 15-09-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

24735 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 16-08-2017 tot en met 14-09-2017 - Eikendreef 11 - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 16-08-2017 tot en met 14-09-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

24690 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 3-08-2017 tot en met 1-09-2017 - Popstaelstraat 73 lot 6 - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 3-08-2017 tot en met 1-09-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

24691 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 3-08-2017 tot en met 1-09-2017 - Gistelsteenweg 133B - het dicht metsen 2 vensters aan voorgevel en het schilderen van de woning (een afwijking)
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 3-08-2017 tot en met 1-09-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 8 AUGUSTUS 2017
Personeel - fietsplan voor interne mobiliteit - aankoop fietsen en berging (zie raadsbeslissing dd. 13/06/2017) - bij uitbreiding: voorstel tot aankoop mandjes en sloten - goedkeuring. Personeel - lunch/middagpauze - lunchruimte interne zaken - gemeentelijk netwerk - aankoop...

24686 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 31-07-2017 tot en met 29-08-2017 - Weststraat 45 - de afbraak van bijgebouwen - stalling
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 31-07-2017 tot en met 29-08-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester...

24687 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 31-07-2017 tot en met 29-08-2017 - Gistelsteenweg 84 - het bouwen van twee gekoppelde eengezinswoningen na afbraak van de bestaande woning
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 31-07-2017 tot en met 29-08-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester...

24688 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 31-07-2017 tot en met 29-08-2017 - Hagebos 5 - het bouwen van een veranda aan de woning (een afwijking)
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 31-07-2017 tot en met 29-08-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester...

24689 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 31-07-2017 tot en met 29-08-2017 - Gistelsteenweg 305 - het verbouwen van een eengezinswoning naar een handelszaak
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 31-07-2017 tot en met 29-08-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester...

24679 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 24-07-2017 tot en met 22-08-2017 - Gruuthof 32 lot 12 - het wijzigen van de verkavelingsvergunning (het splitsen lot 12 in 2 loten)
Alle plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 24-07-2017 tot en met 22-08-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 JULI 2017
Financiële dienst - BBC - budgetwijziging 1.2017 - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Bosweg 2b te 8490 Snellegem - bestemmingswijziging - goedkeuring. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2de afd., Vlissegem, Sie B nrs. 907a en 908a, groot respectievelijk...

24637 - POLITIEBESLUIT - PREVENTIEVE MAATREGELEN ONNODIG DRINKWATERVERBRUIK
Door de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, werd op 21 juni 2017 een aanvullend politiebesluit uitgevaardigd met preventieve maatregelen om het onnodig gebruik van drinkwater tegen te gaan.

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 13 JUNI 2017
Financiële 1 dienst - BBC - jaarrekening 2016 - vaststelling. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2e afd., Vlissegem, Sie B nrs 907 A en 908 A, groot respectievelijk 33a 50ca en 21a 50ca - verkoop in het openbaar - 2e zitdag - aanpassing voorwaarden -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...

21659 - DIENST PLANOLOGIE - "Inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten" - Openbaar onderzoek vanaf 27-09-2016 tot en met 7-10-2016
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere...