27092 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 13-12-2017 tot en met 11-01-2018 - Gistelsteenweg 157 - het plaatsen van een afsluiting (een afwijking)
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 13-12-2017 tot en met 11-01-2018 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

27093 - 11/12/2017 - Vergadering Hulpverleningszone 1 - lijst van beslissingen
Bekendmaking van de beslissingen van het Zonecollege van 20 november 2017 Lijst van beslissingen Zonecollege 20/11/2017

27098 - 11/12/2017 - AGENDA GEMEENTERAAD 18 DECEMBER 2017 - 20U
Goedkeuring verslag vorige zitting Sociale zaken - vorming eerstelijnszone Beernem–Oostkamp–Zedelgem-Jabbeke – Princiepsbeslissing Patrimonium - gebouw Eernegemweg 17-17a - verkoop Openbare werken - realisatie doorsteek Dorpsstraat -...

27090 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 12-12-2017 tot en met 10-01-2018 - Zandwege 18 - het aanbouwen van een veranda aan de woning (een afwijking)
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 12-12-2017 tot en met 10-01-2018 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

27091 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 12-12-2017 tot en met 10-01-2018 - Krakeelstraat/Lanestraat - het verkavelen van gronden
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 12-12-2017 tot en met 10-01-2018 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

27039 - DIENST PLANOLOGIE - Gemeentelijke ambachtelijke verkaveling Stationsstraat - afsluiting kandidatenlijst - start verkoopsprocedure
De gemeenteraad heeft op 6 november 2017 haar goedkeuring verleent voor de opstart van de verkoopprocedure voor de verkoop van enkele percelen in de ambachtelijke verkaveling Stationsstraat. Het...

27040 - DIENST PLANOLOGIE - Bogaertstadion - zone voor sportpark - afsluiting kandidatenlijst - start verkoopsprocedure
De gemeenteraad heeft op 6 november 2017 haar goedkeuring verleent voor de opstart van de verkoopprocedure voor de verkoop van een perceel gelegen in Vlamingveld. Het betreft een hoekperceel...

27086 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 11-12-2017 tot en met 09-01-2018 - Oosternieuwweg 3 - functiewijziging van een berging tot een "zorgwoning"
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 11-12-2017 tot en met 09-01-2018 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

27085 - 7/12/2017 - Gemeenteraad - Beslissing 4 december 2017 - Bevolking-Burgerlijke Stand - vaststelling reglement inwendig bestuur voor het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen op het grondgebied
Op basis van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen), artikel 42, §3, stelt de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen...

27080 - 06/12/2017 - GEMEENTERAAD- BESLISSINGEN 4 DECEMBER 2017
Bekendmaking in toepassing van artikel 252 Gemeentedecreet Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 4 december 2017 Aanwezig: Voorzitter:Paul Vanden Bussche Burgemeester: Vanhessche...

Verlenging - Signalisatievergunning - ondergronds brengen van leidingnetten in Westernieuwweg - 01/12/2017 tot 22/12/2017
De uitvoering van de werken in de Westernieuwweg voor het ondergronds brengen van de leidingnetten lopen wat vertraging op. De Signalisatievergunning wordt verlengt tot 22/12/2017.

27031 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 04-12-2017 tot en met 02-01-2018 - Bekegemstraat 37 - het verbouwen van een eengezinswoning
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 04-12-2017 tot en met 02-01-2018 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

26014 - Bekendmaking aanvraag van omgevingsvergunning - Viaene Guido - Vloethemveldstraat 1 - verandering en hernieuwing van een rundveehouderij.
De aanvrager: Viaene Guido Ligging perceel: 8490 Snellegem, Vloethemveldstraat 1, kadastraal bekend : afdeling 6, sectie C, nr(s): 479, 482f, 482h, 493c. Kort omschreven gaat het over verandering en hernieuwing van een rundveehouderij. De overheid, bevoegd om een...

SIGNALISATIEVERGUNNING - MONTAGE TORENKRAAN - GISTELSTEENWEG 27 - DONDERDAG 30/11/2017
Naar aanleiding van het bouwproject Residentie Stuivenberg wordt door de Bouwgroep Jan De Nul een 2e torenkraan gemonteerd. Hiervoor wordt op 30/11/2017 tijdelijk een gedeelte van het fietspad ingenomen ter hoogte van Gistelsteenweg 27 te Varsenare.

27023 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 29-11-2017 tot en met 28-12-2017 - Varsenareweg 27/27A - het verkavelen van gronden
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 29-11-2017 tot en met 28-12-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

26010 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 27-11-2017 tot en met 27-12-2017 - Sint Sebastiaanstraat 9A lot 2 - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 27-11-2017 tot en met 27-12-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

POLITIEREGLEMENT - PARKEERVERBOD KALSIJDEWEG - 06/01/2018
Naar aanleiding van het inrichten van een kerstbooverbranding wordt op zaterdag 06 januari 2018 een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd in de Kalsijdeweg vanaf huisnummer 1 tot aan de Paddegatstraat. Politiereglement

PERMANENTE SIGNALISATIEVERGUNNING - PUNTWERKEN UITGEVOERD DOOR INFRAX - DIENSTJAAR 2018
Op het grondgebied van de gemeente Jabbeke worden in de loop van het jaar door Infrax diverse kleine werken uitgevoerd van dringende aard of beperkte omvang. Aan de nutsmaatschappij INFRAX wordt voor het dienstjaar 2018 een jaarvergunning toegekend voor het signaleren van kleine werken...

Politiereglement - parkeerverbod Oude Dorpsweg + openstellen Hof van Straetendreef 13 en 14 januari 2018 organisatie Moutainbiketocht
Naar aanleiding van de organisatie van een Mountainbiketocht op zaterdag 13 en zondag 14 januari 2018 wordtpolitiereglement ingevoerd voor een tijdelijke parkeerverbod in de Oude Dorpsweg en het openstellen van de Hof van Straetendreef . - verbod 'stilstaan en parkeren' in zijstraat...

26009 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 23-11-2017 tot en met 22-12-2017 - Westernieuwweg 99 - het regulariseren van afdak, bar, betonverharding en caravan (tijdelijke woonst)
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 23-11-2017 tot en met 22-12-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

26002 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 21-11-2017 tot en met 20-12-2017 - Hogeweg 7B - het bouwen van een serre
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 21-11-2017 tot en met 20-12-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 5 DECEMBER 2017
Op dinsdag 5 december om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Financiële dienst - BBC - meerjarenplan 2014-2020 - aanpassing. Financiële dienst - BBC - Budget 2018 -...

26000 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 20-11-2017 tot en met 19-12-2017 - Zeeweg 53 - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 20-11-2017 tot en met 19-12-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

26001 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 20-11-2017 tot en met 19-12-2017 - Ketelweg zn - stedenbouwkundig attest voor het verkavelen van gronden
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 20-11-2017 tot en met 19-12-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

25998 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 16-11-2017 tot en met 15-12-2017 - Gistelsteenweg 143/145 - het verkavelen van gronden
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 16-11-2017 tot en met 15-12-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

25997 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 15-11-2017 tot en met 14-12-2017 - Koning Albertstraat 10 - het kappen van een naaldbos
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 15-11-2017 tot en met 14-12-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

25957 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 13-11-2017 tot en met 12-12-2017 - Oude Dorpsweg 40 - het oprichten van een bergplaats voor tuingerief en oldtimer motorfietsen
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu. U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 13-11-2017 tot en met 12-12-2017 ten laatste tegen 17 uur: - per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en...

DOORLOPENDE SIGNALISATIEVERGUNNING DIENSTJAAR 2018 - FIRMA JACOBS
In het kader van de onderhoudscontracten met Telenet , Proximus en het Vlaams Gewest (EMT) wordt aan de firma Jacobs NV nijverheidslaan 31, 8540 Deerlijk een permanente signalisatievergunning afgeleverd voor het dienstjaar...

25975 - 9/11/2017 - Gemeenteraad - Beslissing 6 november 2017 - Aanvullend gemeentelijk reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg Vlamingveld - parkeermaatregel
Bekendmaking in toepassing van artikel 186 en 187 Gemeentedecreet Aanhef De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: - De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119; - Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, § 2,...

UITVOEREN VAN WERKEN MET KANS OP NACHTLAWAAI - GISTELSTEENWEG 27 - PERIODE 06/11/2017 TOT 28/02/2018
De firma Jan De Nul staat in voor de bouw van 92 residentiewoningen in de Gistelsteenweg 27, Varsenare. De kelder van dit gebouw is voorzien in gepolierde beton. Deze werken zijn zeer specifiek en dienen na aanvang zeker en vast afgewerkt te worden. Dit zal er op neer komen dat bij de...

25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven. Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017...

24911 - Ruimtelijke ordening - gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken - publicatie Belgisch Staatsblad 11 oktober 2017 - inwerkingstreding 21 oktober 2017
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken werd op woensdag 11 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op de 10e dag na de dag van...

24845 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 3 OKTOBER 2017
Financiële dienst - budgetwijziging 2017/1 - formele vaststellingen Gouverneur C. Devaluwé dd. 19/09/2017 - kennisneming. Bestuur - Project Nesteling - oprichten wooneenheid voor kinderen met mentale en motorische beperking - vraag financiële steun - vraag schepencollege -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 8 AUGUSTUS 2017
Personeel - fietsplan voor interne mobiliteit - aankoop fietsen en berging (zie raadsbeslissing dd. 13/06/2017) - bij uitbreiding: voorstel tot aankoop mandjes en sloten - goedkeuring. Personeel - lunch/middagpauze - lunchruimte interne zaken - gemeentelijk netwerk - aankoop...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 JULI 2017
Financiële dienst - BBC - budgetwijziging 1.2017 - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Bosweg 2b te 8490 Snellegem - bestemmingswijziging - goedkeuring. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2de afd., Vlissegem, Sie B nrs. 907a en 908a, groot respectievelijk...

24637 - POLITIEBESLUIT - PREVENTIEVE MAATREGELEN ONNODIG DRINKWATERVERBRUIK
Door de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, werd op 21 juni 2017 een aanvullend politiebesluit uitgevaardigd met preventieve maatregelen om het onnodig gebruik van drinkwater tegen te gaan.

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 13 JUNI 2017
Financiële 1 dienst - BBC - jaarrekening 2016 - vaststelling. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2e afd., Vlissegem, Sie B nrs 907 A en 908 A, groot respectievelijk 33a 50ca en 21a 50ca - verkoop in het openbaar - 2e zitdag - aanpassing voorwaarden -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...

21659 - DIENST PLANOLOGIE - "Inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten" - Openbaar onderzoek vanaf 27-09-2016 tot en met 7-10-2016
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere...