Bestuur > Bestuur > OCMW > OCMW secretaris

Secretaris OCMW
De OCMW-secretaris is de hoogste ambtenaar bij het OCMW-bestuur. Zij bereidt de dossiers voor die bestemd zijn voor de OCMW-raad en het Vast Bureau. Zij is dan ook steeds aanwezig op de OCMW-raad en vergaderingen van het Vast Bureau, waar zij instaat voor de notulering.

Onder het gezag van de OCMW-raad, het Vast Bureau of de voorzitter, naargelang hun respectievelijke bevoegdheden is de OCMW-secretaris belast met de organisatie, coƶrdinatie en leiding van de OCMW-diensten. Op die manier vormt zij een brug tussen enerzijds de beleidsvoerders (voorzitter, Vast Bureau, OCMW-raad) en anderzijds de administratie die instaat voor de voorbereiding en de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

De OCMW-secretaris is tevens hoofd van het personeel en staat in voor het personeelsbeleid. Samen met de voorzitter ondertekent zij alle uitgaande briefwisseling.

Contact


Secretaris
Katrien Vandewalle
Caverstraat 16
8490 Jabbeke
050/81 01 80
ocmw@jabbeke.be