Bestuur > Bestuur > OCMW > OCMW voorzitter

Voorzitter OCMW
De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt voorgedragen door en uit de leden van de Raad.

Hij is hoofd van het OCMW, tekent alle uitgaande briefwisseling samen met de secretaris en leidt de vergaderingen.

Volgens het Vlaamse Gemeentedecreet is de voorzitter in Vlaanderen voortaan ook lid van het college van burgemeester en schepenen (optioneel na de verkiezingen van 2006, verplicht na de verkiezingen van 2012).

Contact

Voorzitter
Paul Storme
Caverstraat 16
8490 Jabbeke
050/81 01 80
ocmw@jabbeke.be