Bestuur > Bestuur > Burgemeester

Burgemeester Daniël Vanhessche

De burgemeester is de eerste verantwoordelijke van het gemeentebestuur. Hij is de voorzitter van het College van Burgemeester en Schepenen en staat aan het hoofd van de lokale politie. De burgemeester is bevoegd voor de volgende beleidsdomeinen:

  • algemeen beleid
  • veiligheid
  • landinrichting
  • private toegangswegen
  • landbouw
  • wegbermbeheer
  • waterlopen (polders en waterlopen)
  • personeel

Contact

Burgemeester
Daniël Vanhessche
Snellegemstraat 9
8490 Zerkegem
050/81 34 43
0473/91 82 01
daniel.vanhessche@telenet.be