CERTIFICAAT VOOR HET VERVOERMIDDEL BIJ COMMERCIEEL VERVOER VAN DIEREN
Inhoud


Om het welzijn van dieren tijdens het transport te waarborgen bepaalt een Europese verordening dat u voor lang transport van landbouwhuisdieren voor commercieel gebruik in het bezit moet zijn van het certificaat van goedkeuring voor het vervoermiddel. Dat certificaat is 5 jaar geldig. Landbouwhuisdieren zijn: runderen, paardachtigen, schapen, geiten, varkens of pluimvee.

Voorwaarden


Het certificaat van goedkeuring is vereist voor vervoermiddelen waarmee lange transporten worden uitgevoerd, wat inhoudt:
  • bij binnenlands vervoer: langer dan 12 uur
  • bij grensoverschrijdend vervoer: langer dan 8 uur.

Documenten

Voor het vervoeren van dieren moet u daarnaast ook in het bezit zijn van:

Procedure


Landbouwhuisdieren

U moet uw vervoermiddel dat ingezet wordt voor 'lang transport' van landbouwhuisdieren laten keuren door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
  • De aanvraag moet gebeuren bij uw plaatselijke provinciale controle-eenheid (PCE) van het FAVV.
  • Na de keuring krijgt een certificaat van goedkeuring, dat 5 jaar geldig is.

Andere dieren

U moet uw vervoermiddel dat ingezet wordt voor lang transport van andere dieren laten keuren. U moet dat aanvragen bij de Dienst Dierenwelzijn. Als het gaat om vervoer van dieren die tijdens het vervoer in containers verblijven, zoals bijv. muizen, zijn de eigenschappen van het vervoermiddel weinig relevant voor het welzijn van de dieren. Daarom wordt er in die gevallen geen keuring van het vervoermiddel voorzien. Die kan echter wel steeds aangevraagd worden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Er is in bepaalde gevallen geen vergunning vereist voor vervoer van eigen dieren (bijv. zonder handelskarakter, naar dierenkliniek of naar prijskampen waar geen dieren verkocht worden, ...). Op de webpagina's van de Dienst Dierenwelzijn vindt u meer informatie over deze uitzonderingen. Het vervoer van eigen paarden naar wedstrijden of voor recreatie wordt in Vlaanderen als niet-commercieel vervoer beschouwd, en daarom valt het niet onder de verordening.

Regelgeving


Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer (pdf) (1.18 MB), artikel 7 en 18.

Links


LNE - Dierenwelzijn - Keuring voertuig lang transport van dieren

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dierenwelzijn

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest