VERGUNNING VOOR COMMERCIEEL VERVOER VAN DIEREN
Inhoud


Om het welzijn van dieren tijdens het transport te waarborgen, hebt u voor het commercieel vervoer van landbouwhuisdieren (runderen, paardachtigen, schapen, geiten, varkens en pluimvee) een vergunning nodig. Deze vergunning is 5 jaar geldig.

Voorwaarden


Om een vergunning te krijgen moet u voldoen aan de normen voor wat betreft:

Procedure


Landbouwhuisdieren

Voor het commercieel vervoer van landbouwhuisdieren (runderen, paardachtigen, schapen, geiten, varkens of pluimvee) moet u een vergunning aanvragen bij de provinciale controle-eenheid (PCE) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Er zijn twee types van vergunningen:
  • Type I: enkel kort transport
  • Type II: alle transporten

Andere diersoorten

Als u alleen andere diersoorten dan landbouwhuisdieren vervoert, moet u een vergunning aanvragen bij de Dienst Dierenwelzijn.

Bedrag


De vergunning voor het commercieel vervoer van dieren is gratis.

Regelgeving


Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer (1.18 MB), artikel 6,10 en 11.

Links


Vergunning als vervoerder (bij commercieel dierenvervoer)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest