VERGUNNING VOOR COMMERCIEEL VERVOER VAN DIEREN
Inhoud


Om het welzijn van dieren tijdens het transport te waarborgen, hebt u voor het commercieel vervoer van landbouwhuisdieren (runderen, paardachtigen, schapen, geiten, varkens en pluimvee) een vergunning nodig. Deze vergunning is 5 jaar geldig.

Voorwaarden


Om een vergunning te krijgen moet u voldoen aan de normen voor wat betreft:

Procedure


Landbouwhuisdieren

Voor het commercieel vervoer van landbouwhuisdieren (runderen, paardachtigen, schapen, geiten, varkens of pluimvee) moet u een vergunning aanvragen bij de provinciale controle-eenheid (PCE) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Er zijn twee types van vergunningen:
  • Type I: enkel kort transport
  • Type II: alle transporten

Andere diersoorten

Als u alleen andere diersoorten dan landbouwhuisdieren vervoert, moet u een vergunning aanvragen bij de Dienst Dierenwelzijn.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De vergunning voor het commercieel vervoer van dieren is gratis.

Regelgeving


Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer (1.18 MB), artikel 6,10 en 11.

Links


LNE - Dierenwelzijn - Vergunning als vervoerder bij commercieel dierenvervoer

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dierenwelzijn

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest