STARTLENING+ VOOR WERKZOEKENDEN DIE EEN EIGEN ZAAK OPRICHTEN
Inhoud


Bent u werkloos en hebt u plannen voor een eigen zaak? Dan kunt u bij de opstart van uw zaak een beroep doen op de Startlening+ van Participatiefonds-Vlaanderen. Met die Startlening+ kunt u tegen een voordelig tarief tot 100.000 euro lenen. Het gaat om een achtergestelde lening: dat betekent dat ze pas wordt terugbetaald als alle andere schuldeisers hun geld hebben gekregen.

Voorwaarden


De Startlening+ is bestemd voor alle starters, of u nu met een eenmanszaak of een vennootschap begint. Dat houdt in dat u nog nooit of niet langer dan vier jaar zelfstandige in hoofdberoep bent geweest. Als het om een vennootschap gaat, wordt gekeken naar de voorgeschiedenis van de vennoten.
Ook studenten-ondernemers kunnen een Startlening+ krijgen. U woont in het Vlaamse Gewest of uw maatschappelijke zetel is er gevestigd, en u kunt u investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in het Vlaamse Gewest, maar investeert u in het Vlaamse Gewest, dan komt u ook in aanmerking. U beantwoordt aan de Europese kmo-definitie. Vzw's kunnen in aanmerking komen als ze minstens de helft van hun inkomsten uit normale economische activiteiten halen. Bij de start van een eigen zaak mag u de lening gebruiken
  • voor materiële investeringen, zoals bureaumateriaal, computers, machines …
  • voor immateriële of financiële investeringen, zoals de overname van een bestaande handelszaak.
De duur van de lening is minimaal drie jaar (vijf jaar als u werkzoekende bent) en maximaal tien jaar. Als u als werkzoekende de Startlening+ aangaat,
  • hoeft u geen waarborgen te geven
  • kan een schuld tot zelfs 40.000 euro u worden kwijtgescholden als u binnen drie maanden na de stopzetting van uw zaak kunt aantonen dat uw zaak onleefbaar was
  • behoudt u uw recht op werkloosheidsuitkering als u, om welke reden ook, uw zaak binnen 15 jaar na aanvang stopzet.
U kunt de Startlening+ cumuleren met een Kmo-cofinanciering van Participatiefonds Vlaanderen, maar het bedrag van alle leningen samen mag niet hoger liggen dan 350.000 euro. Als u de Kmo-cofinanciering op naam van een vennootschap vraagt, moet u de tegenwaarde van de Startlening+ en de eigen inbreng onder de vorm van volstort kapitaal inbrengen in de vennootschap.

Procedure


Voor aanvragen en begeleiding bij de indiening van de Startlening kunt u zich wenden tot het Agentschap Ondernemen of Participatiefonds-Vlaanderen.

Bedrag


Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:
  • vier keer de eigen inbreng: dat bedrag mag ook gedeeltelijk of volledig geleend worden.
  • 100.000 euro.
In principe is er geen minimumbedrag, maar Participatiefonds Vlaanderen gaat ervan uit dat aanvragen van minder dan 5.000 euro beter op een andere manier gefinancierd kunnen worden. U betaalt de Startlening+ maandelijks terug met constante aflossingen. De intrestvoet is vast en bedraagt nu 3 procent per jaar.

Links


Startlening

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Starteo, een voordelige lening voor startende zelfstandigen en kleine ondernemingen
Business Angels+lening (BA+lening)
Optimeo, een voordelige lening voor zelfstandigen en kleine ondernemingen die hun zaak willen uitbreiden