OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS
Inhoud


Outplacementbegeleiding wordt aangeboden aan werknemers van 45 jaar of ouder uit de privésector die door hun werkgever ontslagen worden. Bij outplacement zal een gespecialiseerde dienstverlener de ontslagen werknemers helpen om snel een nieuwe baan te vinden of met een zelfstandige activiteit te beginnen. De hulp kan bestaan uit:
  • psychologische begeleiding
  • sollicitatietraining
  • analyse van de sterktes en zwaktes van de werknemer
  • administratieve hulp bij het invullen van papieren ...
De kosten van de outplacementbegeleiding worden betaald door de werkgever.

Voorwaarden


Een werkgever is verplicht om u outplacementbegeleiding aan te bieden als u:
  • in de privésector werkt
  • onvrijwillig ontslagen wordt (maar niet om dringende redenen)
  • minstens 45 jaar oud bent
  • minstens 1 jaar ononderbroken bij de betrokken werkgever gewerkt hebt
  • de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebt.
Als werknemer bent u verplicht om op het aanbod van outplacement in te gaan, anders kan u uw recht op een werkloosheidsuitkering verliezen. Een werkgever kan ook op vrijwillige basis outplacement aanbieden aan ontslagen werknemers die jonger zijn dan 45 jaar. In dat geval bent u niet verplicht om op het aanbod in te gaan.

Procedure


De werkgever moet de outplacementbegeleiding aanbieden aan de ontslagen werknemers via een aangetekende brief. De werknemers hebben 1 maand de tijd om op dat aanbod in te gaan. Als uw werkgever geen outplacementbegeleiding aangeboden heeft terwijl dat wel verplicht was, dan kunt u hem in gebreke stellen en aankloppen bij de RVA. U krijgt van de RVA dan een outplacementcheque. Met die cheque kunt u zich richten tot een outplacementbureau naar keuze om outplacement te volgen. De RVA betaalt dan het outplacementbureau.

Procedure bij collectief ontslag

In geval van collectief ontslag is de procedure anders. Uw werkgever moet dan een tewerkstellingscel oprichten. Via die tewerkstellingscel wordt u outplacementbegeleiding aangeboden.

Links


Outplacement: rechten en plichten van de werknemer

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Federale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Tegemoetkoming voor werkgevers die outplacementbegeleiding aanbieden