ONDERHOUDSPREMIE EN BEHEERSPREMIE VOOR VAREND ERFGOED
Inhoud


Alle eigenaars en beheerders van beschermde vaartuigen kunnen aanspraak maken op een premie voor het onderhoud en het beheer van het vaartuig. Zo wil de Vlaamse overheid hen ondersteunen om de erfgoedwaarde van het beschermd vaartuig te behouden. Eigenaars van niet-beschermd varend erfgoed dat enkel in de inventaris is opgenomen, kunnen geen premie aanvragen. Alle info en voorwaarden van de premies voor varend erfgoed vindt u op website van onroerend erfgoed.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Provinciale overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest