DRINGEND ZIEKENVERVOER
Inhoud


Dringend ziekenvervoer is vervoer van zieke personen dat plaatsvindt na een oproep naar het noodnummer 100 of 112.

Bedrag


Dringend ziekenvervoer is niet gratis. Het aantal afgelegde kilometers bepaalt het bedrag. Hiervoor zijn vaste tarieven vastgelegd.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Derden
Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


België