PROJECTSUBSIDIE CULTUUR
Inhoud


Verenigingen die acties en projecten met een culturele meerwaarde organiseren, kunnen een projectsubsidie aanvragen.

Voorwaarden


De voorwaarden staan vermeld in het subsidiereglement.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Jabbeke