AANVRAGEN VAN EEN PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
Inhoud


Als u zich door een handicap of aandoening moeilijk kan verplaatsen, kunt u een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van uw woning of uw werk.

Voorwaarden


U moet in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap.

Procedure


De politie zal onderzoeken of de omstandigheden het toelaten een voorbehouden plaats te maken dicht bij uw woning of uw werk.

Wat Meebrengen


  • parkeerkaart voor personen met een handicap
  • identiteitskaart.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Jabbeke