TUSSENKOMST VOOR SOCIO-CULTURELE EN SPORTIEVE PARTICIPATIE VOOR MENSEN IN ARMOEDE
Inhoud


Cliënten van het OCMW kunnen bij het OCMW een tussenkomst vragen om deel te nemen aan socio-culturele of sportieve activiteiten.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Derden

Geografische Toepassingsgebieden


België