NEGATIEVE WILSVERKLARING
Inhoud


Iedere patiënt heeft het recht om een bepaalde medische handeling of onderzoek te weigeren. De dokter moet die weigering respecteren. Met deze verklaring kunt u bepalen wat u niet meer wenst te ondergaan, wanneer u het zelf niet meer kan vragen. Bijvoorbeeld geen reanimatie, geen kunstmatige voeding, geen kunstmatige beademing. Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig, tenzij u ze herroept. De inhoud van de negatieve wilsverklaring is wettelijk afdwingbaar. Met andere woorden: artsen moéten hiermee rekening houden.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Uw weigering wordt op uw verzoek op papier gezet. Het opstellen van de negatieve wilsverklaring gebeurt best in aanwezigheid van een arts, zodat er geen discussie is over de wilsbekwaamheid. In tegenstelling tot de wilsverklaring betreffende euthanasie moeten er geen getuigen optreden bij de negatieve wilsverklaring. U bewaart de negatieve wilsverklaring zelf en u geeft één exemplaar aan uw vertrouwenspersoon en aan uw behandelende (huis)arts voor in uw patiëntendossier. U kunt een vertegenwoordiger aanduiden die voor uw rechten opkomt als u het zelf niet meer kunt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Wilsverklaring inzake euthanasie