MOBILITEITSTOESLAG VOOR WIE HET WERK HERVAT IN LOONDIENST
Inhoud


De mobiliteitstoeslag was een eenmalige toeslag van 743,68 euro die een werkzoekende kreeg als hij aan de slag gaat bij een werkgever die minstens 60 km verwijderd is van zijn verblijfplaats. Bovendien moest de woon-werkverplaatsing dagelijks meer dan 4 uur duren en moest de werknemer dagelijks meer dan 12 uren afwezig zijn uit de gewone verblijfplaats. De maatregel is afgeschaft. Sinds 1 mei 2016 kunt u geen aanspraak meer maken op de mobiliteitstoeslag.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Federale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest