VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR WEZEN (VERHOOGDE WEZENBIJSLAG)
Inhoud


De verhoogde wezenbijslag wordt uitgekeerd wanneer één van uw ouders overleden is of uw beide ouders overleden zijn. Er wordt geen rekening gehouden met de rang van het kind.

Voorwaarden


De verhoogde wezenbijslag kan enkel uitgekeerd worden als:
  • uw overlevende ouder niet hertrouwd is of niet samenwoont
  • uw beide ouders overleden zijn
  • uw overlevende ouder geen contact meer heeft met u en ook niet bijdraagt in uw levensonderhoud.

Procedure


U moet zelf geen aanvraag doen. Het kinderbijslagfonds onderzoekt automatisch of u recht hebt op de toeslag. Het kinderbijslagfonds van uw overleden ouder ontvangt bericht van het overlijden via de Kruispuntdatabank en doet het nodige. Ontvangt u niets van het kinderbijslagfonds en denkt u dat u daar recht op hebt, dan moet u het formulier ‘Aanvraag om wezenbijslag’ invullen en opsturen naar het kinderbijslagfonds.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De verhoogde wezenbijslag is voor alle kinderen hetzelfde bedrag. Op 6 jaar, 12 jaar en 18 jaar komt er een leeftijdsbijslag.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden