LEEFTIJDSBIJSLAG BIJ DE KINDERBIJSLAG
Inhoud


Wanneer uw kind de leeftijd van 6, 12 of 18 jaar bereikt, heeft het recht op een leeftijdstoeslag bovenop de kinderbijslag.

Voorwaarden


Dit geldt enkel voor kinderen:
  • met een toeslag voor personen met een handicap
  • met verhoogde wezenbijslag
  • met een sociale toeslag op basis van de situatie van het gezin
  • met gewaarborgde gezinsbijslag
  • tweede en volgende kinderen in het gezin, die de gewone kinderbijslag krijgen
  • oudste en enige kinderen in een eenoudergezin met recht op de verhoging van 22,97 euro.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Bent u zelfstandig, dan hebt u geen recht op de leeftijdsbijslag voor uw enig of jongste kind. Enkel als uw jongste kind een handicap heeft, wees is of kind is van een gepensioneerd of arbeidsongeschikte zelfstandige, ontvangt u voor het kind wel een leeftijdsbijslag. Een leeftijdsbijslag wordt uitbetaald door het kinderbijslagfonds waarbij u bent aangesloten.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden