GEWAARBORGDE KINDERBIJSLAG
Inhoud


Kunt u voor de kinderen in uw gezin in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling kinderbijslag krijgen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op de gewaarborgde kinderbijslag. De gewaarborgde kinderbijslag is voor kinderen die geen recht hebben op een gewone kinderbijslag. U ontvangt de gewaarborgde kinderbijslag maandelijks.

Voorwaarden


  • U ontvangt een leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen of beschikt over een beperkt inkomen.
  • Uw inkomsten zijn niet hoger dan de vastgelegde grensbedragen. Dit bedrag wordt vermeerderd met 20% per kind vanaf het tweede kind.
  • Voor uw kind gelden dezelfde voorwaarden als voor u.

Procedure


  • Hebt u het kind ten laste, vraag dan de kinderbijslag aan met behulp van het formulier ‘Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag'.
  • Krijgt u bijstand van het OCMW, vergeet dan niet om de laatste pagina door het OCMW te laten invullen.
  • U kunt de gewaarborgde kinderbijslag aanvragen tot een jaar na de geboorte van uw kind. Wenst u het bedrag te ontvangen via uw bankrekeningnummer, vult u ook het formulier ‘Wijze van betalen van uw kinderbijslag’ in.

Wat Meebrengen


Geboortebewijs

Bedrag


Het bedrag loopt trapsgewijs op van het eerste tot het derde kind. Voor elk volgend kind vanaf het derde wordt hetzelfde bedrag betaald.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden