MEDISCH-SOCIALE TOELAGE VOOR VOLWASSENEN MET EEN HANDICAP
Inhoud


De medisch-sociale toelage is een jaarlijkse toelage voor volwassenen met een handicap.

Voorwaarden


De persoon met een handicap:
  • is ouder dan 21 jaar
  • heeft een handicap van minstens 66 % (te bewijzen met een attest van erkenning van handicap uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid)
  • verblijft niet in een tehuis of inrichting.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Jabbeke