BEWIJS VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT
Inhoud


Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent. Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden


  • U hebt de Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure


U kunt het bewijs van nationaliteit opvragen bij uw gemeente. Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Wat Meebrengen


  • identiteitskaart

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Federale overheid
Lokale overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Belgiƫ